Месец: септември 2016

Парцалива опера на Даниела Костова (за София Куиър Форум 2015 – Сладък съюз, 3-19 декември 2015

Парцалива опера Серията фотографии изобразяват двойка незконно заселила се в рушащо се имение от викторианската епоха. Откритата кухня е сцената за този странен пърформънс на бременна жена с рога, мъж с мръсен халат и маска за сън, изящен сервис украсен със стари пилешки кокали и т.н. Езически символи допълват тази предапокалиптична Американска опера. Дали това е жестока…

Отражения (2015), фото серия на Йоана Емилова Ангелова

В думата отражение могат да се открият не едно или две значения. По този начин обозначаваме предмет в гладка, огледална повърхност; друг път влияние или последица; а също така и възпроизвеждане. Но аз по-скоро разглеждам отражението като самостоятелна реалност, която съвсем не се свежда до отразяваните обекти. Известно е, че човешкият живот е пряко свързан…