Етикет: брой 3

Алла Георгиева: Музей на диванните войни. Нашето!

Страсти и комплекси между дивана и екрана автор: Мария Василева През септември 2015 г. в Софийска градска художествена галерия се откри първата ретроспектива на Кристо и Жан-Клод в България. Тя предизвика силни емоции – от пълен възторг до тотално отричане. Всъщност отричането засягаше не самите работи, а фигурата на Кристо, върху която се проектираха всички…

Нов живот на Александър Вълчев (в Гьоте институт София през януари 2016)

Когато ме поканиха да направя изложба в Гьоте институт започнах да разсъждавам през принципа, който винаги съм споделял, че изложбата трябва да е свързана по някакъв начин с мястото. В този случай с институцията, а от там и с държавата, която тя представлява, но също така връзката им с нашата страна и с настоящето. Точно…

Отражения (2015), фото серия на Йоана Емилова Ангелова

В думата отражение могат да се открият не едно или две значения. По този начин обозначаваме предмет в гладка, огледална повърхност; друг път влияние или последица; а също така и възпроизвеждане. Но аз по-скоро разглеждам отражението като самостоятелна реалност, която съвсем не се свежда до отразяваните обекти. Известно е, че човешкият живот е пряко свързан…