Екатерина Гецова

Интервю с Екатерина Гецова, художник и основател на Международният фестивал на стъклото София

Катя Гецова, Адам и Ева, 2016