НХА магистърска програма Фотография: Големия взрив на Горица Николова

Работата ми тръгна от теорията за големия взрив, според която вселената е формирана след катастрофален взрив преди около 15 млрд. години. Пространството и времето са започнали съществуването си след този взрив. Силата на тази експлозия поддържа текущото разширение на вселената.

Големият взрив е дал живот на вселената и на нас, чрез сложни химични и физични процеси с много красиви картини. Деленето на мозъчните клетки е негово копие в умален вариант. Клетка в човешкия мозък има същата визуална структура, като на вселената, раждането на клетка и смъртта на звезда изглеждат сходно.

Искам да покажа ,че този взрив живее около нас и в нас . Че можем и ние да създаваме живот и да творим нови неща. Как можем и самите ние да създаваме тези красиви картини и сложни химични процеси. Искам да покажа ,че  можем да държим големя взрив в ръката си. Големия взрив се случва във всичко около нас и в нас  във всеки един момент, само трябва да го открием  и да оценим красотата му.

Аз го сътворих, както аз го виждам.