КРИСТО И ЖАН-КЛОД: ПРИБЛИЖАВАНЕ или защо „Плаващите кейове“ са толкова успешни, статия на Мария Василева

Неотдавна ме поканиха да напиша предговор за книгата на Зорница Кръчмарова „Трансформации. Скритото изкуство на Кристо и Жан-Клод“. Започнах да я чета с известно недоверие. Какво ли още може да се каже за изкуството на двамата? Авторката обаче е намерила интересен ход – представя десет от големите проекти през погледа на хора, участвали по различен начин в тях. От разговорите на очи се набиват две неща. Първо, всички твърдят, че този опит определено им е дал изключителна увереност за техните лични житейски практики. Второ, споменава се удовлетвореността от работата в екип, в която Кристо и Жан-Клод изграждат чудесни взаимоотношения с всички и това се превръща в незабравим спомен. Книгата на Зорница Кръчмарова има един голям принос – разкрива човешкото лице на двамата автори, което обикновено остава забулено в легенди и предположения.

Едва ли има други художници, които са се срещали с толкова много хора през годините с една единствена цел – да осъществят работите си. Кристо и Жан-Клод винаги повтарят: творбата не е само крайния реализиран продукт, а цялото пътешествие от момента на възникване на замисъла през хилядите перипетии до осъществяването му. В това пътуване основен елемент е общуването с много и различни хора – политици, еколози, собственици на земи, критици, инженери, работници и други. Енергията от тези разговори и срещи се превръща в част от цялото и се отразява на крайния резултат. Всъщност Кристо и Жан-Клод са най-големите пропагандатори на съвременното изкуство. Заради механизма, по който функционират работите им, през годините те са изнесли стотици лекции в защита на собствените си идеи, но и на смисъла и идеалите на съвременното изкуство като цяло.

……………….следва продължение……………………..

……………………….подкрепете списанието да издаде брой 6………………………