Четвърти международен фестивал на стъклото София 2016

За стъклото като художествен материал се заговаря интензивно на всеки две години у нас, когато се провежда Международният фестивал на стъклото. Тази година е четвъртият поред с множество прекрасни възможности да се докоснем до крехкия материален и пространствен свят на стъклото и да преживеем мигове в откриване на неговия неподозиран потенциал…………………

Деница Тодорова, Златна връзка, 2015/ Denitza Todorova, Gold Connection, 2015

……………….Подкрепете издаването на брой 7……….