Светлин Русев: Сън преди изложба, 2016

В нас и извън нас – хаос, насилие, мизерия, съмнение и… илюзия, че някой някъде търси спасение в живота на картината…

Там някъде Горе,

а може и долу, всъщност Там няма горе и долу… Някой преди нас е стигнал и ни очаква.

Бавно или бързо, рано преди да съмне или късно след залеза – все някога ще стигнем.

Момчета, не бързайте, имаме много работа!

Мястото ни е запазено – парцел Х, алея…

На добър час!

…………….подкрепете издаването на брой 5……………………….