Куделка снима светите земи, интервю с Гилад Барам

Мила Тарабанова: В процеса на създаване на филма Куделка снима светите земи, открихте ли своя собствен почерк или бяхте повлиян от майстора и учителя?

Гилад Барам : Сложно ми е да кажа дали има ясна граница. Може би е по-добре и е по-лесно за страничния наблюдател да каже. Смятам, че през цялата история във всички подобни взаимоотношения между учител и чирак или ученик, винаги е съществувал елемента на имитация и обучението чрез имитация. Но едновременно с това не мисля, че е парадоксално, търсенето на собствения почерк. За себе си, аз съм намерил пътя към моя собствен почерк. Когато работиш с човек от калибъра на Куделка, ти през цялото време трябва да преговаряш за самостоятелността и самоопределянето си, като моята първоначална нагласа беше да съм негов помощник. Аз не можех напълно да се разгранича от тази позиция, защото това поначало беше причината да съм там. Така че тези преговори въобще не бяха лесни, особено за един млад фотограф.

………Подкрепете издаването на брой 6…………………….