Категория: Йоана Емилова Ангелова

Отражения (2015), фото серия на Йоана Емилова Ангелова

В думата отражение могат да се открият не едно или две значения. По този начин обозначаваме предмет в гладка, огледална повърхност; друг път влияние или последица; а също така и възпроизвеждане. Но аз по-скоро разглеждам отражението като самостоятелна реалност, която съвсем не се свежда до отразяваните обекти. Известно е, че човешкият живот е пряко свързан…