Категория: Димитър Солаков

Нов живот за миналото на Димитър Солаков, 2015

Работейки по един проект, попаднах в крепостта Кракра в Перник. Направи ми впечатление бутафорията на новоизградената част и още по-лошото консервиране и излагане на оригиналните останки от крепостта. Реших да обиколя възможно най-голям брой от социализираните крепости и да ги фотографирам. Успоредно с фотографиите направих серия Рисунки, които (ре)конструират цели животни от  фрагменти (различни кокалчета, черупки,…