Категория: Брой 1

Брой 1

Представени са – серията фотографии Мигновения на Юлиян Табаков със статия на Мария Василева, За живота и след смъртта – статията Театър на чудесата или фотография и нечовешки техники на Боян Манчев за фотографиите Sternenschrift на Биниа Верли и фотографската серия Краезнание на Георги Шаров и Ива Хаджийска