Нов живот за миналото на Димитър Солаков, 2015

Работейки по един проект, попаднах в крепостта Кракра в Перник. Направи ми впечатление бутафорията на новоизградената част и още по-лошото консервиране и излагане на оригиналните останки от крепостта. Реших да обиколя възможно най-голям брой от социализираните крепости и да ги фотографирам. Успоредно с фотографиите направих серия Рисунки, които (ре)конструират цели животни от  фрагменти (различни кокалчета, черупки, зъби и други вкаменелости). Осъзнавайки некомпетентността си (нямам образование в сферата на изобразителното изкуство и палеонтологията), изопачих и подмених автентичния вид и функция на фрагментите на базата на мои собствено виждане и условна хипотеза.

Нов живот за миналото (Кракра), 2015

Нов живот за миналото, серия рисунки, 2015