Отражения (2015), фото серия на Йоана Емилова Ангелова

В думата отражение могат да се открият не едно или две значения. По този начин обозначаваме предмет в гладка, огледална повърхност; друг път влияние или последица; а също така и възпроизвеждане. Но аз по-скоро разглеждам отражението като самостоятелна реалност, която съвсем не се свежда до отразяваните обекти.

Известно е, че човешкият живот е пряко свързан с качествата на водата. Това бе и причината да се заема със заснемането на макрофотографии на водни текстури. Изграждайки своите абстрактни форми се опитах да заснема изображения, чрез които в последващ етап да получа образи подобни на цветни модели създадени поради отраженията от огледалата на калейдоскопа.

Когато насочим този пъстроцветен цилиндър срещу светлината, в него се редят изящни фигури, които в действителност са огледален образ на разноцветни обекти от различна форма. Същевременно е истинско и не съвсем.